Francotirador británico aniquila a francotirador de ISIS desde 2.5 kilómetros en 3 segundos